אב-גד: יוזמת ומקימה את "עיר כנרת", מיזם ייחודי שטרם נראה כמוהו בארץ

התקשרה בעסקת קומבינציה הכוללת מסחר מלונאות, מרכז קונגרסים ותיאטרון. כמו כן, לחברה אופציה להרחיב את העסקה למתחם נוסף הכולל 400 יחידות מגורים ומלונאות. הקרקע הינה בגודל של כ- 100 דונם, עם תב"ע קיימת (למעט המגורים), בצידה המערבי של אגם הכנרת, בסמוך לחוף השקמים דרומית לעיר טבריה

בגין העסקה, אב-גד תהא זכאית לשיעור של 75% בקרקע לרבות בזכויות הבניה הקיימות ו/או העתידיות, וכן בשיעור של 80% קרקע ביעוד מלונאי, ולא פחות מ- 67% ביחס לשיעור הקומבינציה ליח"ד למגורים

שלב א' של הפרויקט, כולל תיאטרון, מרכז כנסים, מסחר, מלונות הכוללים כ- 190 חדרי מלון, שטח טיילת, קארדו, פיתוח ומרפסות וחניות בהיקף של כ- 100 אלף מ"ר, ושלב ב' של הפרויקט, כולל כ- 810 חדרי מלון ב- 4 מלונות וכ- 400 יח"ד למגורים

הצפת ערך -שווי הקרקע הנוכחי הינו כ- 190 מיליון שקל (טרם שינוי יעוד חלק מהקרקע למגורים שצפוי להעלות את שווי הקרקע)

ההכנסות השנתיות הצפויות משלב א', יסתכמו בכ- 77 מיליון שקל (לא כולל מע"מ) בפעילות מלאה של הפרויקט, וסך העלויות הצפויות של שלב א' הינו כ- 598 מיליון שקל (לא כולל מע"מ),

הקרקע תשמש כבטוחה ומהווה כ- 21.7% מהעלויות הצפויות בשלב א׳ בפרויקט, מהלך שיוביל במהירות להסכם לליווי הפרויקט

תשואת הפרויקט תסתכם בכ- 13% ותשואת הפרויקט חלק חברה (עפ"י שיעורי הקומבינציה) תסתכם בכ- 9.9%

לחברה סיכומים מסחריים (לא מחייבים) עם חברות מתחום הפנאי והבידור מהמובילות בארץ ובעולם להפעלת שטחי הפנאי והבידור לרבות שטחי המסחר

החברה תבחן הכנסת שותפי אקוויטי במידת הצורך ובכל מקרה אינה צופה הסטה של משאבים פיננסיים שיפגעו בפיתוח המואץ של פעילות ההתחדשות העירונית הקיימת

כמו כן, החברה מעדכנת כי דירקטוריון החברה החליט על ביצוע פדיון מוקדם חלקי, ביוזמת החברה, של אג"ח סדרה א', בסך של 16 מיליון שקל ע.נ. של החברה במחזור

מיכאל (מיכי) רצון, יו"ר אב-גד: "החברה זיהתה הזדמנות עסקית ולאחר בחינת כדאיות עמוקה וביצוע בדיקת נאותות של כשנה, החליטה החברה להתקדם בפרויקט "עיר כנרת". ההתייחסות למקום בו נבנה הפרויקט והדיאלוג בינו לבין הכנרת הפכו את הפרויקט למיזם לאומי, מיזם ששם את ישראל כמובילה בהיצע שהיא מספקת לקהל מכול העולם. פרויקט עיר כנרת הינו מיזם ייחודי שטרם נראה כמוהו בארץ, מקום שמספק חוויות גדולות מהחיים רציפות ומשתנות, בזכות קונספט פורץ דרך בחשיבה ובעשייה האדריכלית הבינלאומית. החברה גיבשה "צוות מנצח" לפרויקט זה, הכולל מנהלים מובילים, המסוגלים להוביל פרויקט בסדר גודל משמעותי. החברה בוחנת את דרך המימון המיטבית לפרויקט, ואינה צופה הסטה של משאבים פיננסיים שיפגעו בפיתוח המואץ של פעילות ההתחדשות העירונית הקיימת".

אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, מעדכנת כי התקשרה באמצעות חברת הבת (100%), אב-גד כנרת בע"מ, במערך הסכמים, הכולל הסכם קומבינציה (קרקע שלב א' ושלב ב'), הסכם אופציה ועקרונות להסכם השיתוף עם כלל בעלי הזכויות בקרקע (קרקע שלב א' וקרקע שלב ב'), בחלק הדרום מזרחי של העיר טבריה, שטח הקרקע נשוא ההסכם והסכם האופציה כ- 100 דונם, עם תב"ע קיימת (למעט המגורים) לייזום והקמת פרויקט "עיר כנרת" על ידי החברה.

בנוסף, במסגרת הסכם האופציה ניתנת לאב-גד אופציה ללא תמורה לרכישת חלק מזכויות הבעלים בקרקע שלב ב' (כולל אופציה למכירה ביחס קומבינציה הפוך), בתוך תקופה של 24 חודשים ממועד חתימת ההסכם ועד ליום 9 בינואר 2025. בהתאם לדוח שמאי, ינואר 2023, שווי זכות הבעלות בקרקע עפ"י תקן 19, הינה בסך של כ- 190 מיליון שקל (טרם שינוי יעוד חלק מהקרקע למגורים שצפוי להעלות את שווי הקרקע). ההכנסות השנתיות הצפויות משלב א', יסתכמו בכ- 77 מיליון שקל (לא כולל מע"מ) בפעילות מלאה של הפרויקט, וסך העלויות הצפויות של שלב א' הינו כ- 598 מיליון שקל (לא כולל מע"מ). תשואת הפרויקט תסתכם בכ- 13% ותשואת הפרויקט חלק חברה (עפ"י שיעורי הקומבינציה) תסתכם בכ- 9.9%. בגין העסקה, אב-גד תהא זכאית לשיעור של 75% בקרקע לרבות בזכויות הבניה הקיימות ו/או העתידיות, וכן בשיעור של 80% קרקע ביעוד מלונאי, היתרה 25% ו- 20%, בהתאמה, תהווה תמורה לבעלי הקרקע. בהסכם בין הצדדים נקבעו כללים ומנגנונים ביחס לשיעור הקומבינציה ליח"ד למגורים, מנגנוני התאמה הקשורים למחיר מכירה ממוצע של יח"ד, באופן ששיעור בעלי הקרקע ינוע בין 25% ל- 33%. שלב א' של הפרויקט, כולל תיאטרון, מרכז כנסים, מסחר, מלונות הכוללים כ- 190 חדרי מלון, שטח טיילת, קארדו, פיתוח ומרפסות וחניות בשטח כולל של כ- 100 אלף מ"ר. לאב-גד סיכומים מסחריים והיא מנהלת מו"מ להתקשרות בהסכם שכירות עם צד ג', להפעלת בית קולנוע בשטח כולל של כ-2,000 מ"ר ומתחם באולינג ומשחקיה בשטח כולל של כ-2,000 מ"ר לתקופה כוללת של 25 שנה (כולל הארכות), ואף קיבלה הצעה מאת השוכר הכוללת תשלומי דמי שכירות או לחילופין דמי פדיון. בנוסף בכוונת החברה לנהל מו"מ עם רשתות מלונאיות מהמובילות בארץ ובעולם להפעלת המלונות. שלב ב' של הפרויקט, כולל כ- 810 חדרי מלון ב- 4 מלונות וכ- 400 יח"ד למגורים בהתאם לתב"ע החדשה שתוגש על ידי בעלי הקרקע וזאת כדי לשנות את ייעודם של חלק מקרקע שלב ב' ממלונאות למגורים. הקמתו פרויקט "עיר כנרת", שיווקו, השכרתו או מכירתו, לפי העניין, או שילוב בין השניים, ולרבות ניהול הפרויקט לאחר הקמתו, יבוצעו על ידי אב-גד ועל חשבונה. אב-גד תממן את עבודות הקמת "עיר כנרת" בין היתר, באמצעות ליווי פיננסי סגור (יצוין כי, בעלי מתחייבים לשעבד את מלוא זכויותיהם בקרקע שלב א' וגם את הקרקע שלב ב', בשעבוד מסוג non-recourse לטובת הבנק המלווה להבטחת המימון שיועמד לחברה ולטובת הלוואת הבעלים. החברה צופה כי לאור העובדה שמרבית השטחים יושכרו במקביל לתחילת עבודות ההקמה ולאור העובדה שהקרקע כולה תשמש כבטוחה והיא מהווה כ- 21.7% מהעלויות הצפויות בשלב א׳ בפרויקט, היא תוכל להתקדם במהירות להסכם לליווי הפרויקט.

לטובת הפרויקט גיבשה החברה "צוות מנצח", צוות מומחים ומנהלים מהמובילים בישראל, עם ניסיון עשיר, כ"א בתחומו: ארנון תורן – אשר כיהן עד לאחרונה כמנכ"ל קבוצת קניוני חברת עזריאלי, יוני פיינגולד – יזם בנשמה, מפיק מוביל בתעשיית המוסיקה לרבות הפקות אירועים ומופעים בינלאומיים ומיכאל שוורץ – שהינו יו"ר ומנכ"ל רשת מלונות ומשנה למנכ"ל ברשתות מלונאיות בינלאומיות ומפעלי תיירות מקומית. נציין כי יו"ר החברה, מר' מיכאל (מיכי) רצון, הינו בעל ניסיון רחב בהקמת פרויקטים משמעותיים בתחום הבינוי בישראל ובין היתר בהיותו יו"ר דירקטוריון נת"ע לשעבר, אשר הקים את פרויקט הפינוי בינוי הגדול בישראל בעברו.

החברה תבחן הכנסת שותפי אקוויטי במידת הצורך ובכל מקרה אינה צופה הסטה של משאבים פיננסיים שיפגעו בפיתוח המואץ של פעילות ההתחדשות העירונית הקיימת.

פרויקט עיר כנרת מתוכנן בצידה המערבי של אגם הכנרת, בסמוך לחוף השקמים דרומית לעיר טבריה. מדובר בפרויקט ייחודי ומשמעותי ברמה הארצית, המשלב תיירות, מגורים, מסחר בילוי ופנאי.

עיר כנרת הינה יעד לתיירות, המגובה בעלייה בביקושים הן מתיירים מדרום מזרח-אסיה והן בתיירות לצרכי תרבות מגרמניה, לרבות ביקוש קשיח של תיירות דתית נוצרים, ויעד תיירותי לתיירות מקומית ועסקית.

לפרטים נוספים: ליאור גוטליב, קשרי משקיעים; 050-9200194; lior@gotlive-ir.co.il

הדמיה אב-גד: "עיר כנרת" להמחשה בלבד.