פרויקט וייצמן פנקס של חברת צמח המרמן וקבוצת רוזיו 

צמח המרמן במו"מ עם חברת מצודות לרכישת 50% מפרויקט שימושים מעורבים בשדרות

צמח המרמן דיווחה הבוקר שהיא נמצאת במגעים עם חברת מצודות על רכישת 50% מהפרויקט הקהילתי שהיא בונה בשכונת "שדרות בפארק" החדשה בעיר שדרות. מדובר בפרויקט השלישי המשותף לשתי החברות. פרויקט "המושבה העירונית בשדרות" צפוי לכלול 258 יח"ד וכ-2,000 מ"ר של שטחי קהילה, תעסוקה ומסחר.

חברת צמח המרמן דיווחה הבוקר לבורסה לניירות ערך כי היא מנהלת מגעים להיכנס כשותפה של חברת מצודות בפרויקט מגורים קהילתי מעורב שימושים בעיר שדרות. החברה דיווחה כי בכוונתה לרכוש 50% מהזכויות בפרויקט "המושבה העירונית בשדרות", שיוקם בשכונה החדשה "שדרות בפארק" וצפוי לכלול 8 בניינים בני 8 קומות כל אחד ו- 258 יח"ד, נוסף לכ-2,000 מ"ר של שטחים לטובת הקהילה, תעסוקה ומסחר. המתחם יכלול גם פארק מרכזי, מועדון דיירים, חדר כושר, חלל עבודה משותף, בית קפה וכ-40 קליניקות וחדרי סטודיו, שישמשו למסחר ותעסוקה עבור תושבי השכונה. תמהיל הדירות הינו מגוון וכולל דירות בטווח מחירים של 1.5 – 2.5 מיליון שקלים.

מצודות היא חברת אימפקט בבעלות מלכ״ר, הפועלת לפיתוח ואכלוס הנגב והגליל, ומדובר בפרויקט השלישי המשותף שלה עם צמח המרמן – זאת לאחר שהחברות כבר משתפות פעולה בשני פרויקטים – פרויקט התחדשות עירונית ראשון בקרית שמונה והקמת שכונה חדשה בכרמיאל. החברות פועלות בהתאם לחזון משותף של תנועת אור והתאחדות הקבלנים בוני הארץ למדינת ישראל ב-2048, שכולל הקמת שתי ערים מטרופוליניות חדשות בגליל ובנגב. לאחר השלמת העסקה יחזיקו צמח המרמן ומצודות בחלקים שווים (50%-50%) בזכויות הפרויקט.

 

חיים פייגלין, מנכ"ל ומבעלי השליטה בצמח המרמן, ציין כי "ככל שאוכלוסיית ישראל גדלה ואזורי הביקוש הולכים ומצטופפים, אין מנוס מהתרחבות צפונה ודרומה, בדרך להקמת שתי ערי מטרופולין חדשות – בנגב ובגליל. חברת צמח המרמן פעלה זה מכבר בנגב ובגליל, וכיום מקדמת פרויקטים בכרמיאל, קרית שמונה, נהריה ועוד. אנו שמחים לפתח פעילות חדשה בעיר שדרות, עם כל הייחודיות של העיר, וגאים גם להמשיך ולהרחיב את שיתוף הפעולה עם חברת מצודות".

אופיר פישר, מנכ״ל חברת מצודות אמר: "אנו שמחים שחברה בסדר הגודל של צמח המרמן נותנת אמון בנגב ובגליל בכלל, במודל התכנוני הקהילתי ובנו כחברה בפרט, ובטוחים שיחד נקים את אחד הפרויקטים הייחודיים ביותר שעד כה הוקמו במדינת ישראל ובנגב".

חברת מצודות שמה לעצמה למטרה להיות חלק מחזון ״ישראל 2048" בהובלת תנועת אור, ופועלת להפוך את מדינת ישראל למדינה של 3 מרכזי חיים עצמאיים ומשגשגים: המרכז הקיים במרכז הארץ ושני מרכזים חדשים – אחד בנגב ואחד בגליל – אשר יכילו חצי מאוכלוסיית המדינה ויהוו את העתודות לביטחונה, חוסנה ושגשוגה לדורות הבאים. החברה החלה את דרכה ב 2004 כזרוע הביצוע של תנועת אור (מלכ״ר) ולקחה חלק בהקמת 8 ישובים חדשים, גיבוש וישוב עשרות קהילות ושיווק אלפי יח"ד. בהמשך הדרך פעילותה הופרדה מהתנועה ועתה היא פועלת בנפרד אך תחת חזון פיתוח המרכזים החדשים בנגב ובגליל.

לחברה 1,469 יח"ד בשלבי שיווק שונים, מתוכן נמכרו 1,296 יח"ד – 88%; הרווח הגולמי שטרם הוכר  בדוחות עומד על כ-850 מיליון שקל.

חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן: "שנת 2023 מתאפיינת בהאטה בשוק הנדל"ן למגורים בישראל עם ירידה במכירת הדירות החדשות. עם זאת, החברה הגיעה לתקופה זו עם מלאי מצומצם של דירות לא מכורות ועם יתרות נזילות גבוהות, אשר יאפשרו לנו לנצל הזדמנויות ולהיכנס לפרויקטים חדשים. בשבועות האחרונים התחלנו בשיווק פרויקט מצפה רנה בעיר לוד, ובשנה הקרובה יתחיל שיווקם של פרויקטים נוספים כדוגמת "מכבי יפו", "קריניצי" ברמת גן ושלב ד' באכזיב. במקביל, אנחנו ממשיכים בהקמתם של הפרויקטים הקיימים שלנו, כאשר המכירות הגבוהות של יח"ד שרשמנו בשנתיים הקודמות, מאפשרים לנו להציג ברבעון השני צמיחה נאה בהכנסות וברווח הגולמי, כולל חלקנו בחברות המוחזקות. המאמץ העיקרי של החברה כיום הוא לקדם את ביצוע הפרויקטים שכבר בהליכי בניה וברובם מכורים, ובנוסף לקדם את רישוי הפרויקטים שבתכנון לקראת מימוש, שיווק וביצוע".

 

חברת צמח המרמן פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2023, ומדווחת על עלייה בהכנסות וברווח הגולמי, עלייה בהון העצמי, ועל רווח גולמי גבוה שטרם הוכר בדוחות החברה.
החברה רשמה ברבעון עלייה של 24% בהכנסות (כולל חלקה בחברות מוחזקות), לכ-145 מיליון שקל, לעומת כ-117 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. חלק ניכר מהפעילות העסקית של החברה מנוהל דרך חברות מוחזקות ולא בא לידי ביטוי בסעיף ההכנסות המוצגות בדוח המאוחד, דבר שמקשה על ההשוואה של ההכנסות והרווחיות הגולמית והתפעולית בין התקופות. הכנסות החברה (כפי שהן מוצגות בדוחות הכספיים המאוחדים) ברבעון השני הסתכמו בכ-67 מיליון שקל לעומת כ-61 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמי של צמח המרמן עלה ב-25% והסתכם בכ-30 מיליון שקל (20.82% מההכנסות), לעומת כ-24 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (20.34% מההכנסות). תמהיל ההכנסות כולל גם את פעילות הביצוע, אשר מאופיינת ברווחיות גולמית נמוכה יותר מאשר תחום הייזום.
הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם לכ-19.4 מיליון שקל, לעומת כ-30.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקר מירידה ברווחים משערוך של נכסים מניבים שבבעלות החברה.
ברבעון השני רשמה החברה עליית ערך נדל"ן להשקעה של 6.9 מיליון שקל בגין פרויקט השכרת הדירות בכרמיאל, ופרויקטי בצלאל ונווה צדק בת"א. ברבעון המקביל אשתקד נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה של כ-28 מיליון שקל, בעיקר בגין עליית ערך בפרויקט ההשכרה בכרמיאל.
כמו-כן, הרווח הנקי מושפע מהפרשי עיתוי בהכרה בהכנסות עפ"י התקן החשבונאי בהתאם להתקדמות בביצוע הפרויקטים. מאחר ומרבית הדירות שנמכרו נמצאות לקראת התחלת ביצוע או בשלבים ראשונים של ביצוע, ההכרה בהכנסות בגינן נדחית לרבעונים הבאים.

 

צמח המרמן מכרה ברבעון השני 21 דירות בהיקף כספי של כ-71 מיליון שקל (חלק החברה כ-27 מיליון שקל), לעומת כ-117 יח"ד בכ-451 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מהאטה כללית במכירת דירות חדשות במשק ומקיטון משמעותי במלאי הזמין למכירה. מ-1 ביולי ועד בסמוך לאישור הדוח מכרה החברה 5 יח"ד נוספות בהיקף כספי כולל של 17.6 מיליון שקל (חלק החברה 8. 8 מיליון שקל).
מחיר יח"ד ממוצעת עמד ברבעון השני על כ-3.37 מיליון שקל לעומת כ-3.86 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד וכ-3.81 מיליון שקל בשנת 2022 כולה. המחיר הממוצע מושפע בעיקר מתמהיל הדירות הנמכר בתקופה.
היקף המאזן של החברה עמד ליום 30 ביוני 2023 על כ-1.786 מיליארד שקל לעומת כ-1.867 מיליארד שקל ליום ה-31 בדצמבר 2022. יתרת המזומנים ושווי מזומנים הסתכמה בכ-115 מיליון שקל. ההון העצמי נכון לסוף הרבעון השני 2023 עלה והסתכם בכ-472 מיליון שקל, לעומת כ-445 מיליון שקל ליום 31 בדצמבר 2022.
לחברה 1,469 יח"ד בשלבי שיווק שונים, מתוכן נמכרו 1,296 יח"ד. הרווח הגולמי שטרם הוכר בדוחות החברה עומד על כ-850 מיליון שקל. כ-88% ממלאי הדירות בשיווק או/ו בבנייה שאוכלסו/לאכלוס בשלוש השנים הקרובות כבר נמכרו, כאשר מלאי הדירות הלא מכורות שבידי החברה הסתכם ב-173 דירות ב-30 ביוני 2023. לאחר תאריך המאזן החלה החברה בשיווק 120 יח"ד בפרויקט "מצפה רנה" בעיר לוד.
לחברה מגוון נכסים מניבים המסווגים כנדל"ן להשקעה. נכון לסוף הרבעון הסתכם שווי הנדל"ן להשקעה של החברה בכ-79 מיליון שקל, לעומת כ-212 מיליון שקל בסוף 2022. הירידה נובעת מסיווג פרויקט הדיור להשכרה בכרמיאל תחת סעיף נכסים מוחזקים למכירה.
חברת הבת סיון ביצוע (הנתונים לפי 100%, חלק החברה 50%): ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-133 מיליון שקל לעומת כ-99 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם בכ-14 מיליון שקל לעומת כ-6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

חברת צמח המרמן וקבוצת רוזיו משווקות את פרויקט  וייצמן פנקס בתל – אביב.  מרחק הליכה מפארק הירקון ומכיכר המדינה.

הבנייה בבפרויקט בעיצומה והאכלוס עתיד להתבצע בעוד כשנה וחצי –  תחילת 2025.

לפרטים נוספים אודות פרויקט וייצמן פנקס >>

וייצמן פנקס

הצפון הישן של תל – אביב בקרוב יהפוך לחדש. פרויקטים רבים  של התחדשות עירונית מבוצעים בימים אלו באיזור. ריכזנו עבורכם מספר פרוייקטים מעניינים, לפרטים נוספים מאיש מכירות השאירו פרטים בטופס בתחתית העמוד.

פנקס 19-23 תל אביב | מבית אדם שוסטר
סטנדרט המגורים המוקפד של LIVE מבית אדם שוסטר מגיע לפנקס בצפון הישן של תל אביב,בפרויקט חדש פנקס 19-23:
מגוון דירות 2-3.5 חדרים, דירות גן עם גינה גדולה ופנטהאוזים מפנקים! סמוך לגינת לואי מרשל, מרחק הליכה מהפארק הירקון ובקרבת מוקדי תרבות ובילוי.

פרויקט בילטמור – של חברת MY-TOWN
על גינת בילטמור בצפון הישן של תל אביב בניין בן 7 קומות, בניין בתכנון האדריכל גידי בר אוריין.
דירת גן ענקית 5 חדרים 163 מ"ר + חצר 85 מ"ר + 2 חניות תת קרקעיות
פנטהאוז מהמם עם בריכה המשקיף אל גינת בילטמור 223 מ"ר ומרפסת 21 מ"ר + גג ובריכה פרטית + 2 חניות תת קרקעיות. ועוד מגוון דירות מהממות >>

בילטמור 12

לואי מרשל – אדם שוסטר
חברת אדם שוסטר, חברה וותיקה הפועלת בישראל וברחבי העולם, הממקדת את פעילותה במגוון פרויקטים יוקרתיים, דבר המאפשר ביצוע מוקפד ואיכותי, היכרות אישית עם לקוחות החברה ועמידה בסטנדרטים גבוהים של יושרה, מקצועיות ושירות. בתל אביב משווקת החברה שני פרוייקטי יוקרה עם דירות פרימיום ופנטהאוזים יוקרתיים במרחק הליכה מפארק הירקון ובסביבה טובלת בירוק וסטנדרט יוקרה,
פרויקט LIVE לואי מרשל 3, בצפון הישן של ת"א

פרופסור שור – אדם שוסטר
פרויקט המגורים LIVE בפרופ' שור 11-9 תל אביב, מגדיר מחדש את היוקרה התל אביבית ומעניק לכם
חוויית מגורים בסטנדרט עילית במגוון פנטהאוזים יוקרתיים ודירות מעוצבות
• דירות ודירות פנטהאוז עוצרות נשימה עם מרפסות אל נוף אורבני
• חניון תת קרקעי
• חדר דיירים ולובי כניסה מעוצב
• הכנה לטעינת רכב חשמלי בחניון
• גינון ועיצוב סביבת הבניין

LIVE

פרוייקט וייצמן פנקס קבוצת רוזיו וצמח המרמן.
פרויקט דגל של 2 חברות ותיקות . צמח המרמן הציבורית אשר הגישה מאות יחידות דיור ביזמות וביצוע וקבוצת רוזיו התל אביבית עם ותק רב ביזמות ותיווך בתל – אביב.
בין כיכר המדינה לפארק הירקון.
אדריכל – גידי בר אוריין.
גימור מוקפד. דירות יוקרה ופנטהאוזים.
הבנייה בעיצומה.

 

  לקבלת מידע נוסף

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  הנני מאשר קבלת חומר שיווקי (בכפוף לתקנון)

   

  מאת: מערכת

  בחודש אוקטובר האחרון לבדו נמכרו 3,986 דירות חדשות לציבור הרחב – זינוק של 42.5% לעומת אוקטובר 2019 (אז נמכרו 2,797 דירות חדשות), וקפיצה של 16% לעומת חודש ספטמבר האחרון (אז נמכרו 3,427 דירות חדשות). כך עולה מנתונים שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). על חודשים נובמבר ודצמבר אין עוד מידע רשמי, אבל גם הם מסתמנים כחלק מהמגמה של שיא מכירות הדירות בישראל.
  בגלל הקורונה הריבית נותרה נמוכה, והבנקים העולמיים הודיעו כי ישאירו את הריבית נמוכה כדי לעודד פעילות במשק. זה מושך קודם כל משקיעים שרוצים לשים את הכסף במקום בטוח, בטח בתקופה ששוק ההון חווה טלטלות.

  פרויקט נופיה בכניסה לבית שמש מהווה דוגמא נהדרת לתופעה. הוא ממוקם בקרבת עורקי תחבורה ראשיים ותחנת הרכבת. הפרויקט כולל 5 מגדלים בני 15 קומות הכוללים 340 יחידות דיור שארבעה מתוכם מאוכלסים.

  בפרויקט ניתן למצוא מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים אחרונים, חלקם לאכלוס מיידי במבצע עד סוף חודש דצמבר (31/12) – מחיר של ₪1,990,000 בתנאי תשלום מיוחדים. הדירות מעוצבות באופן שמתאים לזוגות עם ילדים בוגרים שצריכים אגף פרטי רק עבורם. קו העיצוב המנחה שנבחר הינו אירופי, מודרני וקלאסי, שיעמוד במבחן הזמן.

  לרשות דיירי הפרויקט עומד פארק פרטי המשתרע על פני כ-6 דונם וכולל פינות ישיבה, צמחיה, מסלולי ריצה ומתקני משחקים. כמו כן, בשל גובהו של הפארק, נצפה ממנו נוף עוצר נשימה לאזור צרעה. בתוך הפארק יש מעלית שמובילה את הדיירים למרכז הבילוי והפנאי שער העיר. בנוסף, הפרויקט זוכה לנגישות גבוהה לתחנת הרכבת הסמוכה וכביש 38, המאפשר גישה מהירה ונוחה לתל אביב וירושלים.

  העיר בית שמש נמצאת בתנופת בנייה מאוד גדולה עם שכונות מודרניות, איכותיות מאוד, חדשות בעיר. אין ספק כי היא הפכה ליעד מבוקש באזור. את הפרויקט מובילה חברת צמח המרמן, אשר מציעה לרוכשים חווית מגורים פסטורלית באווירה כפרית.