פרויקט וייצמן פנקס – בצפון הישן של תל אביב

קבוצת רוזיו וחברת צמח המרמן מציעות דירות 3 חדרים בפרויקט וייצמן פנקס  בתל אביב במחיר של 4.89 מיליון ₪

פרויקט וייצמן פנקס נמצא על רחובות וייצמן פנקס בבניין שתוכנן על ידי האדריכל גידי בר אוריין והדירות בו צפויות להימסר בתחילת 2025

המפרט הטכני עשיר והגימור של הבניין בסטנדרט בנייה גבוה מאוד.  חברת צמח המרמן אשר הוציאה דוחות כספיים לרבעון 2 בשנת 2023 הינה חברה יציבה מאוד מבחינה פיננסית כך שאין צפי לעיכובים  בבניה ובמסירת הדירות.

לוקשיין, לוקיישן..

המיקום המרכזי של הפרויקט בלב הצפון הישין של תל אביב מאפשר הליכה לפארק הירקון ולכיכר המדינה, מרחק הליכה לקו הירוק באבן גבירול ומוקדי בילוי ותרבות קרובים.

פרוייקט וייצמן פנקס תל אביב
פרוייקט וייצמן פנקס תל אביב

לכל הפרטים >>

צמח המרמן, מחברות הנדל"ן האיכותיות בישראל, עוסקת בייזום וביצוע של פרויקטים גדולים, משרדים ומסחר, ופרויקטים עבור חברות מובילות במשק הישראלי בשיטת Project Key-Turn .הפעילות היזמית של הקבוצה מתמקדת במגורים, במתחמי היי-טק, במסחר, במשרדים ובתעשייה ואילו פעילותה הקבלנית-ביצועית מתמקדת בשיטות בנייה מתקדמות ובפרויקטים מיוחדים. צמח המרמן נוסדה בשנת 1997 כאיחוד בין שתי חברות בעלות ותק של כ-50 שנה בתחום. לחברה סיווג קבלני "בלתי מוגבל" בענפי הנדסה אזרחיים והיא מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי כקבלן מוכר לביצוע עבודות עבור משרדי ממשלה, בהם משרד הביטחון, ומחזיקה בתו תקן בינלאומי 9002 ISO.
בפרויקט ויצמן-פנקס, משמשת צמח המרמן גם כיזמית וגם כמתכננת והמוציאה לפועל. יתרון המעלה למקסימום את איכות הבנייה, מעניק רצף של אחריות במהלך העבודה ואל מול הלקוחות ומבטיח את השלמת הפרויקט במועד שנקבע.

לחברה 1,469 יח"ד בשלבי שיווק שונים, מתוכן נמכרו 1,296 יח"ד – 88%; הרווח הגולמי שטרם הוכר  בדוחות עומד על כ-850 מיליון שקל.

חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן: "שנת 2023 מתאפיינת בהאטה בשוק הנדל"ן למגורים בישראל עם ירידה במכירת הדירות החדשות. עם זאת, החברה הגיעה לתקופה זו עם מלאי מצומצם של דירות לא מכורות ועם יתרות נזילות גבוהות, אשר יאפשרו לנו לנצל הזדמנויות ולהיכנס לפרויקטים חדשים. בשבועות האחרונים התחלנו בשיווק פרויקט מצפה רנה בעיר לוד, ובשנה הקרובה יתחיל שיווקם של פרויקטים נוספים כדוגמת "מכבי יפו", "קריניצי" ברמת גן ושלב ד' באכזיב. במקביל, אנחנו ממשיכים בהקמתם של הפרויקטים הקיימים שלנו, כאשר המכירות הגבוהות של יח"ד שרשמנו בשנתיים הקודמות, מאפשרים לנו להציג ברבעון השני צמיחה נאה בהכנסות וברווח הגולמי, כולל חלקנו בחברות המוחזקות. המאמץ העיקרי של החברה כיום הוא לקדם את ביצוע הפרויקטים שכבר בהליכי בניה וברובם מכורים, ובנוסף לקדם את רישוי הפרויקטים שבתכנון לקראת מימוש, שיווק וביצוע".

 

חברת צמח המרמן פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2023, ומדווחת על עלייה בהכנסות וברווח הגולמי, עלייה בהון העצמי, ועל רווח גולמי גבוה שטרם הוכר בדוחות החברה.
החברה רשמה ברבעון עלייה של 24% בהכנסות (כולל חלקה בחברות מוחזקות), לכ-145 מיליון שקל, לעומת כ-117 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. חלק ניכר מהפעילות העסקית של החברה מנוהל דרך חברות מוחזקות ולא בא לידי ביטוי בסעיף ההכנסות המוצגות בדוח המאוחד, דבר שמקשה על ההשוואה של ההכנסות והרווחיות הגולמית והתפעולית בין התקופות. הכנסות החברה (כפי שהן מוצגות בדוחות הכספיים המאוחדים) ברבעון השני הסתכמו בכ-67 מיליון שקל לעומת כ-61 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמי של צמח המרמן עלה ב-25% והסתכם בכ-30 מיליון שקל (20.82% מההכנסות), לעומת כ-24 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (20.34% מההכנסות). תמהיל ההכנסות כולל גם את פעילות הביצוע, אשר מאופיינת ברווחיות גולמית נמוכה יותר מאשר תחום הייזום.
הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם לכ-19.4 מיליון שקל, לעומת כ-30.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקר מירידה ברווחים משערוך של נכסים מניבים שבבעלות החברה.
ברבעון השני רשמה החברה עליית ערך נדל"ן להשקעה של 6.9 מיליון שקל בגין פרויקט השכרת הדירות בכרמיאל, ופרויקטי בצלאל ונווה צדק בת"א. ברבעון המקביל אשתקד נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה של כ-28 מיליון שקל, בעיקר בגין עליית ערך בפרויקט ההשכרה בכרמיאל.
כמו-כן, הרווח הנקי מושפע מהפרשי עיתוי בהכרה בהכנסות עפ"י התקן החשבונאי בהתאם להתקדמות בביצוע הפרויקטים. מאחר ומרבית הדירות שנמכרו נמצאות לקראת התחלת ביצוע או בשלבים ראשונים של ביצוע, ההכרה בהכנסות בגינן נדחית לרבעונים הבאים.

 

צמח המרמן מכרה ברבעון השני 21 דירות בהיקף כספי של כ-71 מיליון שקל (חלק החברה כ-27 מיליון שקל), לעומת כ-117 יח"ד בכ-451 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מהאטה כללית במכירת דירות חדשות במשק ומקיטון משמעותי במלאי הזמין למכירה. מ-1 ביולי ועד בסמוך לאישור הדוח מכרה החברה 5 יח"ד נוספות בהיקף כספי כולל של 17.6 מיליון שקל (חלק החברה 8. 8 מיליון שקל).
מחיר יח"ד ממוצעת עמד ברבעון השני על כ-3.37 מיליון שקל לעומת כ-3.86 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד וכ-3.81 מיליון שקל בשנת 2022 כולה. המחיר הממוצע מושפע בעיקר מתמהיל הדירות הנמכר בתקופה.
היקף המאזן של החברה עמד ליום 30 ביוני 2023 על כ-1.786 מיליארד שקל לעומת כ-1.867 מיליארד שקל ליום ה-31 בדצמבר 2022. יתרת המזומנים ושווי מזומנים הסתכמה בכ-115 מיליון שקל. ההון העצמי נכון לסוף הרבעון השני 2023 עלה והסתכם בכ-472 מיליון שקל, לעומת כ-445 מיליון שקל ליום 31 בדצמבר 2022.
לחברה 1,469 יח"ד בשלבי שיווק שונים, מתוכן נמכרו 1,296 יח"ד. הרווח הגולמי שטרם הוכר בדוחות החברה עומד על כ-850 מיליון שקל. כ-88% ממלאי הדירות בשיווק או/ו בבנייה שאוכלסו/לאכלוס בשלוש השנים הקרובות כבר נמכרו, כאשר מלאי הדירות הלא מכורות שבידי החברה הסתכם ב-173 דירות ב-30 ביוני 2023. לאחר תאריך המאזן החלה החברה בשיווק 120 יח"ד בפרויקט "מצפה רנה" בעיר לוד.
לחברה מגוון נכסים מניבים המסווגים כנדל"ן להשקעה. נכון לסוף הרבעון הסתכם שווי הנדל"ן להשקעה של החברה בכ-79 מיליון שקל, לעומת כ-212 מיליון שקל בסוף 2022. הירידה נובעת מסיווג פרויקט הדיור להשכרה בכרמיאל תחת סעיף נכסים מוחזקים למכירה.
חברת הבת סיון ביצוע (הנתונים לפי 100%, חלק החברה 50%): ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-133 מיליון שקל לעומת כ-99 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם בכ-14 מיליון שקל לעומת כ-6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

חברת צמח המרמן וקבוצת רוזיו משווקות את פרויקט  וייצמן פנקס בתל – אביב.  מרחק הליכה מפארק הירקון ומכיכר המדינה.

הבנייה בבפרויקט בעיצומה והאכלוס עתיד להתבצע בעוד כשנה וחצי –  תחילת 2025.

לפרטים נוספים אודות פרויקט וייצמן פנקס >>

וייצמן פנקס

הצפון הישן של תל – אביב בקרוב יהפוך לחדש. פרויקטים רבים  של התחדשות עירונית מבוצעים בימים אלו באיזור. ריכזנו עבורכם מספר פרוייקטים מעניינים, לפרטים נוספים מאיש מכירות השאירו פרטים בטופס בתחתית העמוד.

פנקס 19-23 תל אביב | מבית אדם שוסטר
סטנדרט המגורים המוקפד של LIVE מבית אדם שוסטר מגיע לפנקס בצפון הישן של תל אביב,בפרויקט חדש פנקס 19-23:
מגוון דירות 2-3.5 חדרים, דירות גן עם גינה גדולה ופנטהאוזים מפנקים! סמוך לגינת לואי מרשל, מרחק הליכה מהפארק הירקון ובקרבת מוקדי תרבות ובילוי.

פרויקט בילטמור – של חברת MY-TOWN
על גינת בילטמור בצפון הישן של תל אביב בניין בן 7 קומות, בניין בתכנון האדריכל גידי בר אוריין.
דירת גן ענקית 5 חדרים 163 מ"ר + חצר 85 מ"ר + 2 חניות תת קרקעיות
פנטהאוז מהמם עם בריכה המשקיף אל גינת בילטמור 223 מ"ר ומרפסת 21 מ"ר + גג ובריכה פרטית + 2 חניות תת קרקעיות. ועוד מגוון דירות מהממות >>

בילטמור 12

לואי מרשל – אדם שוסטר
חברת אדם שוסטר, חברה וותיקה הפועלת בישראל וברחבי העולם, הממקדת את פעילותה במגוון פרויקטים יוקרתיים, דבר המאפשר ביצוע מוקפד ואיכותי, היכרות אישית עם לקוחות החברה ועמידה בסטנדרטים גבוהים של יושרה, מקצועיות ושירות. בתל אביב משווקת החברה שני פרוייקטי יוקרה עם דירות פרימיום ופנטהאוזים יוקרתיים במרחק הליכה מפארק הירקון ובסביבה טובלת בירוק וסטנדרט יוקרה,
פרויקט LIVE לואי מרשל 3, בצפון הישן של ת"א

פרופסור שור – אדם שוסטר
פרויקט המגורים LIVE בפרופ' שור 11-9 תל אביב, מגדיר מחדש את היוקרה התל אביבית ומעניק לכם
חוויית מגורים בסטנדרט עילית במגוון פנטהאוזים יוקרתיים ודירות מעוצבות
• דירות ודירות פנטהאוז עוצרות נשימה עם מרפסות אל נוף אורבני
• חניון תת קרקעי
• חדר דיירים ולובי כניסה מעוצב
• הכנה לטעינת רכב חשמלי בחניון
• גינון ועיצוב סביבת הבניין

LIVE

פרוייקט וייצמן פנקס קבוצת רוזיו וצמח המרמן.
פרויקט דגל של 2 חברות ותיקות . צמח המרמן הציבורית אשר הגישה מאות יחידות דיור ביזמות וביצוע וקבוצת רוזיו התל אביבית עם ותק רב ביזמות ותיווך בתל – אביב.
בין כיכר המדינה לפארק הירקון.
אדריכל – גידי בר אוריין.
גימור מוקפד. דירות יוקרה ופנטהאוזים.
הבנייה בעיצומה.

 

    לקבלת מידע נוסף

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    הנני מאשר קבלת חומר שיווקי (בכפוף לתקנון)