*תמונה להמחשה בלבד

אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, מעדכנת על התקשרות ביחד  עם צד ג', בהסכם לביצוע פרויקט פינוי-בינוי, עם למעלה מ- 67% מבעלי הקרקע, מעבר לסף החתימות הנדרש, ברחוב בן גוריון 49, 51, 53 ו-57, הוד השרון.

הפרויקט כולל בניין נוסף ברח' בן גוריון 59, הוד השרון, אשר לגביו טרם נחתם הסכם עם בעלי הזכויות בבניין.

במסגרת הפרויקט, ייהרסו המבנים הקיימים בני 4 קומות ובהם סה"כ 64 יח"ד למגורים, ובמקומם יוקמו 4 מבני מגורים חדשים אשר על פי התב"ע החדשה, צפויים לכלול סה"כ כ- 192 יחידות דיור (מתוכן 64 יח"ד השייכות לבעלי הזכויות בקרקע ויתרת 128 הדירות לשיווק בשוק החופשי). ככל והחברה תעבור את סף החתימות הנדרש בבניין הנוסף, סך יח"ד שיבנו בפרויקט יעמוד על כ- 240 יח"ד (מתוכן 80 יח"ד השייכות לבעלי הזכויות בקרקע ויתרת 160 הדירות לשיווק בשוק החופשי).

היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט, הינו כ- 360 מיליון שקל (לא כולל מע"מ) והיקף ההוצאות הצפויות של החברה הינו כ-256 מיליון שקל (לא כולל מע"מ). היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט, הכולל את הבניין הנוסף, יעלה לכ- 450 מיליון שקל (לא כולל מע"מ) והיקף ההוצאות הצפויות של החברה הינו כ- 320 מיליון שקל (לא כולל מע"מ).

חלקה של החברה בפרויקט יעמוד על שיעור של 75%.

בחודשיים האחרונים עדכנה החברה על אישורי הפקדת תב"ע בשלושה פרויקטי ההתחדשות העירונית משמעותיים מתוך צבר הפרויקטים הכולל שלה, עם למעלה מ- 1,200 יח"ד, ובהיקף הכנסות צפוי של כ- 2.3 מיליארד שקל (לא כולל מע"מ).

 מצ"ב לינק לדיווח המלא של החברה: https://maya.tase.co.il/reports/details/1485101/2/0

 לפרטים נוספים/לתיאום שיחה עם הנהלת החברה מייל חוזר או נייד – 054-2476610