קניתם דירה מקבלן ומאחרים לכם את הכניסה? כנראה שמגיע לכם פיצוי

המדריך המלא לאיחור במסירת דירה

לגבי חוזים לרכישת דירה שנחתמו עד לתאריך  6/7/22, על פי חוק המכר, קבלנים מחויבים לשלם פיצוי על איחור במסירת דירה, אם לא העבירו אותה לרשותו של הרוכש בתום 60 יום מהמועד שנקבע בחוזה. אם אתם במצב דומה, עליכם לדעת שישנם כלים משפטיים העומדים לרשות רוכשי דירות שנתקלו בקבלן לשלם פיצויים כדין במקרה של איחור במסירת דירה.

אחת מההתחייבויות המשמעותיות ביותר של קבלנים כלפי רוכשי הדירות, היא למסור את הדירה במועד המוסכם. בכל הסכם מכירת דירה נקבע מועד מסירה, שבו מתחייב הקבלן להעניק לרוכשים את המפתחות לדירה החדשה. במקרה שבו מועד המסירה של הדירה מתעכב, מגיע לרוכש הדירה פיצוי כספי בהתאם לחוק.

במסגרת חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, נקבע כי יש לספק הגנה לרוכשי דירות שהעבירו להם את הדירה באיחור, מעל 60 ימים מהמועד הקבוע בהסכם. יש להדגיש שהחוק מתייחס לפיצויים ללא הוכחת נזק, ואין בהוראותיו של סעיף זה לגרוע מזכויות אחרות שיש לרוכשים בהתאם לכל דין. לכן, רצוי לתבוע פיצויים מהקבלן בגין נזקים ממוניים נוספים שנגרמים עקב האיחור במסירת הדירה, כמו תשלום בגין מציאת מקום לינה חלופי, שכירות, אחסנת ציוד או עוגמת נפש.

החוק לא קובע את סכום הפיצוי המדויק אלא רק את אופן חישובו. לכן, עלולה להתעורר מחלוקת בין הקבלן לבין הרוכשים בנוגע לשיעור הפיצוי. נשאלת השאלה – אז מה היקף הפיצויים על איחור במסירת דירה?

הדין קובע כי שיעור הפיצויים שייפסקו לטובת רוכשי הדירה ייגזר מדמי השכירות המוערכים של הדירה שנמכרה. עבור עד שמונה חודשים מרגע שלף מועד המסירה שנקבע בהסכם, חייב הקבלן בפיצוי הנגזר מדמי השכירות של דירה דומה במיקומה ובגודלה של הדירה הנמכרת, בתוספת של 50%. עבור יתרת תקופת האיחור, חייב הקבלן בפיצוי הנגזר מדמי השכירות של דירה דומה במיקומה ובגודלה של הדירה הנמכרת, בתוספת של 25%.

היות וביום  7.7.2022 נכנס לתוקף תיקון מספר 9 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973. חוק זה, יחול על כל החוזים לרכישת דירה שייחתמו מיום 7.7.22  ואילך את הוראות חוק זה זה כמפורט באופן הבא :

אם מוכר דירה יאחר במסירת דירה לתקופה העולה על חודש ימים, הקונה יהיה זכאי לפיצוי כמפורט להלן:

עבור תקופת איחור – החל מחודש לאחר מועד המסירה ועד ארבעה חודשים – פיצוי בגובה שכר הדירה בדירה דומה בגודלה ובמיקומה. עבור כל חודש, כולל חלק מחודש, החל מהחודש השני שלאחר מועד המסירה שנקבע בחוזה;

בגין החודשים החמישי עד העשירי של איחור – פיצוי בגובה 125% משכר הדירה בדירה דומה עבור כל אחד מהחודשים האמורים, כולל חלק מחודש;

בגין החודש ה-11 והלאה – פיצוי בגובה 150% משכר הדירה בדירה דומה, עבור כל אחד מהחודשים האמורים, כולל חלק מהחודש;

הפיצוי ישולם בסוף כל חודש עבור אותו החודש.

באילו מקרים מותר לקבלנים לאחר במסירת דירה?

לא פעם כוללים הסכמי מכירת דירה סעיפים המאפשרים לקבלנים לדחות את מועד מסירת הדירה. למשל, קבלנים רבים מאפשרים לרוכשים לבצע שינויים בדירה במהלך בנייתו של הבית המשותף. במצבים אלה, משאירים לעצמם הקבלנים את האפשרות לדחות את מועד מסירת הנכס ללא פיצוי בהתאם לשיקול דעתם, במידה שהרוכשים אכן יבקשו לבצע בה שינוי.

בנוסף, לפי חוק המכר, קבלנים רשאים לאחר במועד מסירת הדירה במידה שהאיחור נובע מנסיבות שאינן בשליטתו של הקבלן. במקרים כאלה, מועד מסירת הדירה עלול להידחות מבלי שהקונים יהיו זכאים לפיצויים.

באיזה מקרים כן מגיעים פיצויים לרוכשי הדירה?

חשוב לדעת שהממונה על חוק המכר במשרד השיכון קבע כי משבר הקורונה לא מהווה עילה לאיחור במסירת הדירה, ואינו פוטר את הקבלן מתשלום פיצוי. כך גם, התנהלות רשות ציבורית כמו חברת החשמל, תאגיד המים או הרשות המקומית, אינו מקנה לקבלן עילה לאי תשלום פיצוי בגין איחור במסירת הדירה.

בנוסף לכך, איחור במסירת דירה שנבע מהתקשרות בין הקבלן לבין גורמי מקצוע הנותנים שירותים בפרויקט, כמו קבלן מבצע, אדריכל וכיו"ב, אינו מהווה עילה לאי תשלום פיצוי על איחור במסירת הדירה.

מכל הנאמר כאן, ניתן לראות כי איחור במסירת דירה מקבלן עלול להעלות מספר סוגיות משפטיות מורכבות העוסקות בזכאות לפיצויים סטטוטוריים ולכן כדאי להיוועץ עם עורך דין מוסמך לפני שמתחילים הליך משפטי.

הכותב הינו עו"ד גיא הרשקוביץ למקרקעין ונדל"ן, מקהילת זאפ משפטי.

עוד גיא הרשקוביץ - קרדיט גיא קרן
עוד גיא הרשקוביץ – קרדיט גיא קרן