הדמיה של פרויקט תמ"א 38 ברחוב אוורבוך 19 רמת השרון . פרויקט של חברת א.לוי

הוועדה המקומית דחתה תביעת שכנים על ירידת ערך בגין אישור פרויקט תמ"א 38 ברמת השרון. רמת השרון חווה צמיחה בפרויקטים של התחדשות עירונית/ תמ"א 38, התושבים מצידם חוששים לצפיפות, פקקי תנועה

וקריסת תשתיות. יחד עם זאת, הוועדה קיבלה את טענות היזם, באמצעות משרד ענת בירן – עורכי דין, וקבעה כי לא בכל מקרה גובר קניינו של הפרט על טובת הכלל, וכי התחדשות עירונית מהווה התפתחות טבעית של המרחב העירוני.

החלטה שקיבלה לאחרונה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת השרון, מאששת פעם נוספת את החשיבות
הציבורית שמקנים מוסדות התכנון לתמ"א 38, הגוברת לעתים באיזון בין זכות הקניין של הפרט לבין טובת הציבור
הכללית.
הוועדה המקומית רמת השרון דחתה לאחרונה תביעת פיצויים בגין ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה,
שהגישו שכנים עקב אישור פרויקט תמ"א 38/2 הריסה ובנייה מחדש ברחוב וייצמן ברמת השרון. השכנים טענו כי
אישור הפרויקט בבניין הסמוך להם, יביא לירידת ערך דירותיהם, וטענו גם לפגיעה בפרטיות, הצללה, הסתרת נוף
ושינוי אופי הסביבה. הם ניהלו מאבק נגד אישור הפרויקט, ולאחר שאושר – המשיכו את המאבק בתקופת הבנייה,
ובסופו של דבר הגישו לוועדה המקומית תביעות לפיצויים.
הוועדה המקומית דחתה את כל טענותיהם ואף את תביעות הפיצויים כאמור, וקיבלה את טענות היזם, באמצעות
עו"ד אינה טל ממשרד ענת בירן – עורכי דין, שחתום על התחייבות לשיפוי הוועדה בכל הנוגע לתביעות לפיצויים
בגין הפרויקט. לטענות היזם צורפה גם חוות דעת שמאית של השמאי בועז הלפרין שבדק את נושא ירידת הערך.
הוועדה קבעה, כי השכנים לא עמדו בנטל ההוכחה לפגיעה קונקרטית ממשית בערך נכסיהם בגין הפרויקט, וככל
שקיימת פגיעה, היא שולית, ומדובר בהתפתחות טבעית של המרחב העירוני. עוד נקבע, כי גם אם ישנה פגיעה בערך
הנכסים, היא זניחה ונופלת בסעיף הפטור מתשלום פיצויים הקבוע בסעיף 200 לחוק התכנון והבנייה (חריגה מתחם
הסביר או פיצויים מן הצדק).
בהחלטתה, הוועדה אימצה פסיקה קודמת לפיה "הזכות לפיצוי בחוק הנובעת ממעמד על-חוקתי לפגיעה בקניינו של
הפרט, אינה קובעת כי בכל מקרה תמיד גובר קניינו של הפרט.על התובע להרים את נטל השכנוע שהמקרקעין שלו
אכן נפגעו על ידי התוכנית, לרבות הוכחת שיעור הפגיעה".
החלטת הוועדה המקומית רמת השרון מצטרפת להחלטות נוספות של מוסדות תכנון, שהכירו בכך שחשיבותה
הציבורית של תמ"א 38 מחייבת פרשנות מצמצמת לסעיף 197 לחוק התכנון והבנייה בדבר הפיצוי של בעלי מקרקעין
כתוצאה מהתחדשות עירונית. כמו כן, ניתן ללמוד מההחלטה על נטל הראייה המוגבר להוכחת פגיעה כתוצאה
מהתפתחות והתחדשות טבעית וחיונית של המרחב העירוני.

עו"ד אינה טל ממשרד עו"הד ענת בירן צילום: בנימין אדם.
עו"ד אינה טל ממשרד עו"הד ענת בירן צילום: בנימין אדם.

לדברי ע"ד אינה טל ממשרד ענת בירן – עורכי דין, "החלטת הוועדה המקומית חשובה ואף מוצדקת. מדובר
בפרויקט חשוב במרכז העיר רמת השרון, שלא רק שלא יוריד את ערך הדירות של השכנים, אנו סבורים כי הוא אף
ישביח את ערכם וישפר את הנראות והערך של הסביבה כולה. ההחלטה מראה גם כי במקרה הזה, השכנים לא
הוכיחו ירידת ערך בנכסים שלהם וטוב עשתה הוועדה המקומית שהחליטה לדחות את טענותיהם".