מסגרת האשראי אושרה לפני מספר חודשים ונחתמה זה עתה. היא תשמש למהלך העסקים הרגיל ולהרחבת הפעילות
מנכ"ל מכלול אורי פז: "עוד הבעת אמון מהמערכת הבנקאית ביכולותיה של מכלול"

חברת מכלול מימון, העוסקת במתן אשראי חוץ בנקאי ליזמים בבנייה למגורים ובמתן חוב מורכב, מימון עסקים בצמיחה דרך חברת הבת מכלול צמיחה המעמידה אשראי לתאגידים עסקיים בינוניים מתחומים שונים (לרבות תעשייה, טכנולוגיה ושירותים) בארץ ובעולם, ומימון מזנין, מדווחת כי החברה הבת מכלול צמיחה קיבלה מסגרת אשראי נוספת בסך 70 מיליון שקל מתאגיד בנקאי, המתווספת למסגרות הקיימות משני תאגידים בנקאיים אחרים.

לאחר קבלת מסגרת האשראי מהתאגיד הבנקאי, סך מסגרות האשראי של מכלול צמיחה מסתכם ב-410 מיליון שקל משלושה תאגידים בנקאיים. סך קווי האשראי של קבוצת מכלול כולה מסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל.

נכון לסוף הרבעון השני, תיק ההלוואות של מכלול צמיחה עמד על כ-553 מיליון שקל; תיק ההלוואות של מכלול נדל"ן עמד על כ-726 מיליון שקל, ותיק ההלוואות של מכלול מזנין עמד על כ-55 מיליון שקל.

אורי פז, מנכ"ל חברת מכלול מימון, מציין כי "מסגרת האשראי מהתאגיד הבנקאי אושרה כבר לפני מספר חודשים ונחתמה זה עתה, והיא תשמש למהלך העסקים הרגיל ולהרחבת פעילותה של מכלול צמיחה. אנו רואים במסגרת זו המתווספת למסגרות הקיימות משני תאגידים בנקאיים אחרים, עוד הבעת אמון של המערכת הבנקאית ביכולותיה של חברת מכלול מימון בכלל, ובפרט במימון חברות ישראליות שבצמיחה. מכלול תמשיך לבחון שיתופי פעולה עם גופים שונים במטרה להגדיל את הפעילות ולגוון את תיק האשראי".

אורי פז מכלול
אורי פז מנכ"ל חברת מכלול

 

בגין מסגרת האשראי, מכלול צמיחה התחייבה בהתחייבויות שונות כלפי התאגיד הבנקאי כמקובל בהסכמי אשראי מסוג זה, כמו גם בעמידה באמות מידה פיננסיות.

מכלול צמיחה הינה זרוע המימון התאגידי של חברת מכלול, המתמקדת במימון חוב מורכב לחברות Middle Market ישראליות ובעלות זיקה ישראלית בצמיחה, וכן מימון פרויקטים ונכסים. החברה מתמחה במגוון תחומי פעילות וביניהם טכנולוגיה, מסחר ושירותים, תעשייה, אנרגיה, נדל"ן ומלונאות בחו"ל ומגזרים נוספים. פתרונות המימון של מכלול צמיחה כוללים מגוון אפשרויות מימון תוך גמישות רבה בהיקף האשראי, מבנה ההלוואה, לוח הסילוקין, מרכיבי ההשתתפות בהצלחה, וכן במבנה הביטחונות.

 

 

אודות מכלול מימון:

החברה עוסקת במתן אשראי חוץ בנקאי ליזמים בבנייה למגורים, במתן חוב מורכב ומזנין וכן מימון עסקים בצמיחה ומהווה חברת מימון רב תחומית, עם מגוון פתרונות מימון ופיזור ענפי רחב. להנהלת החברה מוניטין וניסיון עשיר – יו"ר דירקטוריון החברה הוא צבי זיו, לשעבר מנכ"ל בנק הפועלים ומנכ"ל החברה הוא אורי פז, לשעבר מנכ"ל בנק ירושלים ומשנה למנכ"ל בנק הפועלים, אשר מובילים צוות הנהלה מקצועי עם ניסיון של עשרות שנים בתחום האשראי. חברת כלל ביטוח היא שותפה אסטרטגית ובעלת מניות מרכזית בחברה. תחום הפעילות של חברת הבת מכלול נדל"ן מהווה One Stop Shop למימון וליווי בניה למגורים ותחליף מלא למימון בנקאי. תחום פעילות מכלול צמיחה מספק חוב מורכב מגובה בביטחונות, לחברות בינוניות בצמיחה.
אתר החברה: 
https://www.michlol-fin.co.il