תמונה: הדמיה פרויקט בורלא אקרו נדל"ן 

אקרו נדל"ן מדווחת לבורסה כי חתמה  על הסכם  עם בעלי הזכויות בדירות בבניינים ברחוב בורמה 20– 38 מספרים זוגיים בתל אביב

בהמשך לזכיית היזם בהליך הזמנה להציע הצעות ל ייזום הפרויקט פינוי בינוי במקרקעין שפרסמה עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ

הפרויקט כולל ת הריסת הבניינים הקיימים על המקרקעין הרשומים בכ- 2 בתים משותפים ובניית פרויקט בהיקף זכויות בניה כולל של כ16,720- מ"ר עיקרי ושירות ( שיכלול כ- 186 דירות חדשות) מתוכן תוקצינה לבעלים 80 דירות. בנוסף תבנה אקר עד כ1,815- מ"ר למסחר, וכ- 700 מ"ר מבני ציבור והכל בכפוף לאישור מוסדות התכנון המוסמכים.

הוצאתו לפועל של הפרויקט כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים אשר בהם אקרו נדל"ן צריכה לעמוד.

מקור: מאיה בורסה ניירות ערך תל אביב