400 דירות ו – 6 פרויקטים

ביריד המכירות on line 16-17  באפריל

הפרויקטים של אלקטרה מגורים מגיעים אליכם

הביתה ביריד מכירות וירטואלי עם שלל הנחות

מיוחדות, מבצעי מימון, תנאי תשלום בהתאמה

אישית והטבות שלא יחזרו!

כל הפרטים כאן >>